Mgr. Jiří Švehla

Mgr. Jiří Švehla

Mgr. Jiří Švehla absolvoval Univerzitu Karlovu v Praze, Právnickou fakultu, v roce 2005. Poté nastoupil jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři Mgr. Mojmíra Náplavy a JUDr. Dany Chomátové, kde působil až do roku 2008. Od roku 2008 do roku 2009 působil jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři JUDr. Jaroslavy Šafránkové, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2009 působil i nadále jako advokát, a to až do roku 2013, kdy založil vlastní advokátní kancelář.

V rámci své advokátní praxe poskytoval a poskytuje právní služby zejm. v oblasti práva nemovitostí, při vytváření smluv všechy typů a rovněž při zastupování klientů před soudy všech stupňů. Bohaté zkušenosti má v oblasti obhajoby klientů ve věcech trestních a při poskytování právního poradenství obchodním korporacím.