• profesionální obhajoba obviněného/obžalovaného v trestním řízení před soudy všechy stupňů
  • sepis a podání návrhu na podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
  • zastupování poškozeného v trestním řízení
  • posouzení věci a sepis trestního oznámení