“Chybami se člověk učí.”

Není však nutné, abyste pravdivost tohoto rčení testovali sami na sobě. Proto se obraťte na advokáta včas.

Vážení klienti,

vítejte na webových stránkách mé advokátní kanceláře. Pokud máte právní problém, či potřebujete zatím pouze předběžně poradit, abyste problémům předešli, jste na správném místě. Naše advokátní kancelář Vám poskytne profesionální právní služby na vysoké odborné úrovni při striktním dodržování etických pravidel stanovených Českou advokátní komorou.

Zastávám názor, že nejlepší problém je takový, který nevznikne. Proto je potřeba v případě pochybností, či nejistoty ohledně serióznosti obchodního partnera, nebo protistrany zamýšlené transakce, obrátit se včas na advokáta se žádostí o odbornou pomoc. Přestože kvalitní právní služby nebývají zpravidla zdarma, finanční prostředky investované do takovéto právní pomoci se mnohonásobně vrátí, mnohdy v podobě zachráněného rodinného majetku. To platí dvojnásob v dnešní době, kdy nabyl účinnosti nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích a družstvech, které podstatným způsobem mění nejen dosavadní právní terminologii, ale především přináší četné novinky i po stránce věcné, ve kterých se laik nevyzná.

Pokud tedy potřebujete právní radu, neváhejte se na nás obrátit.

Mgr. Jiří Švehla, advokát