Korporátní právo

 • Zakládání obchodních korporací, správa korporačních záležitostí
 • Zvyšování a snižování základního kapitálu
 • Úprava právních poměrů obchodních korporací, schůze představenstva, valné hromady
 • Akcionářské dohody
 • Plnění registračních a oznamovacích povinností, zejm. vůči obchodnímu rejstříku
 • Likvidace obchodních korporací

Sepis smluv

 • sepisování pojmenovaných, nepojmenovaných i smíšených smluv (např. kupní smlouvy, smlouvy o dílo, úvěrové smlouvy, smlouvy o obchodním zastoupení, smlouvy o zprostředkování, finanční leasing, apod.)
 • sepis smluv k zajištění závazků
 • tvorba vzorové obchodní dokumentace

Vymáhání pohledávek

 • soudní i mimosoudní vymáhání pohledávek
 • vypracování splátkových kalendářů a dohod o úhradě/uznání dluhu
 • přihlášky pohledávek do likvidace a do insolvenčního řízení

Směnečné a šekové právo

 • směnky a šeky – sepisování a právní rozbory
 • směnečné a šekové řízení