Odměna mé advokátní kanceláře může být sjednána zejm. následujícími způsoby.

Smluvní odměna časová

Odměna za právní služby je určena počtem hodin, které advokát zpracováním věci pro klienta skutečně účelně stráví.

Smluvní odměna paušální měsíční

Vhodná pro klienty, kteří mají pravidelnou potřebu právních služeb v určitém rozsahu, odměna advokátní kanceláře je dohodnuta pevnou částkou placenou pravidelně (měsíčně).

Smluvní odměna pevná

Odměna za právní služby je sjednána pevnou částkou za kompletní vyřízení věci bez ohledu na počet hodin strávených vyřizováním věci.

Smluvní odměna podílová

Odměna, která je dohodou stran stanovena jako podíl podle výsledku věci (tj. typicky procentem ze soudem přiznané nebo pro klienta získané částky).

Další informace

Cenu právních služeb nebo způsob jejího určení sjednává advokát s klientem individuálně předem. Naše advokátní kancelář vždy dbá na to, aby cena za právní služby odrážela jednak časovou a materiální náročnost a jednak i finanční možnosti samotných klientů. V případě, že není s klientem sjednána smluvní odměna, určuje se výše odměny advokáta podle Advokátního tarifu.

Rychlá on-line právní rada

[easy-contact]