• sepis a podání insolvenčních návrhů
  • sepis a podání návrhů na povolení oddlužení
  • přihlášky pohledávek věřitele do insolvenčního řízení
  • zastupování věřitele v insolvenčním řízení
  • incidenční spory v insolvenčním řízení