Má advokátní kancelář poskytuje následující profesionální právní služby a poradenství:

  • Zastupování před soudy v občanskoprávních a obchodních věcech, včetně sepisů dovolání k Nejvyššímu soudu a ústavní stížnosti k Ústavnímu soudu.
  • Obhajobu ve věcech trestních.
  • Zastupování ve správních řízeních (vč. řízení přestupkového), včetně sepisů správních žalob a kasačních stížnotí k Nejvyššímu správnímu soudu.
  • Zastupování v řízeních exekučních.
  • Zastupování ve věcech církevních restitucí.
  • Poskytování právních porad a konzultací, sepisování smluv, ověřování podpisů na listinách.
  • Právní služby ve věcech pracovních.

V jednotlivých oblastech práva poskytuji zejména následující služby: